Hos oss får du

  • Egen kontaktperson
  • Hjälp med att kommunicera med myndigheter
  • Komplett redovisning av moms och skatter
  • Korrekt rapportering enligt myndigheternas krav
  • Kontinuitet oberoende av semester eller frånvaro för att sköta bokföringen.
Engdahls Ekonomi Ulrika Engdahl

Våra tjänster

Om företaget

Vi har kontor på Kungsgatan 24 i Åmål. När du anlitar oss får du en egen samarbetspartner, en person som är väl insatt i ditt företag och som hjälper dig att lyckas.

Våra kunder är idag små och medelstora företag som ser fördelar med att få en kundanpassad ekonomiavdelning för de behov som passar bäst. Vi gör det lättare för entreprenörer att fokusera på sin verksamhet och skapa tillväxt.

Alla företag måste sköta sin redovisning på ett lagenligt sätt. Bokföringen sammanställs i ett bokslut och sedan i deklaration. Vi erbjuder dig hjälp att koncentrera dig på din verksamhet och ett långsiktigt samarbete är vår prioritet.

Medarbetare

Engdahls Ekonomi Eva Åhgren

Eva Åhgren

Redovisningsassistent

Engdahls Ekonomi Ulrika Engdahl

Ulrika Engdahl

Redovisningskonsult/Civilekonom

Kontakta oss

Ring oss eller skicka ett meddelande så återkommer vi inom kort

Skicka ett meddelande

Några kunder som valt oss

Redovisning

Vi gör det enkelt för Dig att driva företag. En väl fungerande redovisning är ett ovärderligt beslutsunderlag för att kunna driva ett framgångsrikt företag. Rätt bokfört från början sparar företagaren mycket tid.

Engdahls Ekonomibyrå AB hjälper Dig att se till att samtliga transaktioner registreras på ett tillförlitligt sätt och att moms och skatter deklareras inom föreskriven tid.

Bolagstjänster

Vi hjälper Dig med alla typer av bolagsärenden.

  • Nybilda bolag
  • Ändringar av styrelse
  • Bortval av revisor
  • Ombildning av Enskild firma till Aktiebolag

Vissa ändringar måste också anmälas till Skatteverket –det ordnar vi så klart också med.

Bokslut

Oavsett om din verksamhet har en revisor eller inte måste bokslut göras – vi hjälper Dig!

Vi ser till att bokslutet upprättas efter gällande redovisningsregler och tillvaratar de möjligheter som ges i resultatplanerings- och skattesyfte.

Årsredovisning

Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över aktiebolagets resultat och ställning. Den beskriver verksamheten med många siffror och fakta. En årsredovisning består av en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning och tilläggsupplysningar.

Vid större bolag kan även finansieringsanalys behövas.

Det är en offentlig handling som ska vara Bolagsverket tillhanda senast 7 månader efter bokslutsdagen. Vi ser till att årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

Deklaration

Vare sig du driver företaget som aktiebolag eller som handelsbolag, enskild näringsverksamhet eller annan företagsform måste Du årligen lämna in inkomstdeklaration. Denna kan upprättas efter det att bokslutet och årsredovisning är klara. Vi hjälper Dig att reda ut Dina frågetecken kring deklaration och ser till att den upprättas på ett professionellt sätt och att Du betalar rätt skatt.

Deklarationen skickas in på Skatteverkets blankett eller elektronisk av oss i egenskap av deklarationsombud.